Zapraszam

Łukasz Piżuch

Konsultant IT Inżynier rozwiązań cloud i on-premise Azure & Microsoft 365

IN2ITION ŁUKASZ PIŻUCH